Oudercomité

Wat doet het oudercomité?

Het oudercomité is een groepje ‘gewone’ ouders zoals jij en ik, die graag willen meewerken om van de school een fijne, gezonde en leerrijke plek te maken.

Het doel van het oudercomité is de belangen van zowel de kinderen als de ouders in het hele schoolgebeuren te behartigen. Wij willen als spreekbuis dienen tussen kinderen, ouders, leerkrachten en directie.

Vooreerst zijn er de maandelijkse vergaderingen die wij in overleg vastleggen. Naast de leden van het oudercomité zijn er ook steeds enkele leerkrachten of de directie aanwezig. Tijdens deze vergaderingen:

  • krijgen we informatie over de schoolwerking
  • bespreken we problemen op school
  • behandelen we voorstellen die de schoolwerking kunnen verbeteren.
  • bespreken we projecten die we financieel willen ondersteunen
  • organiseren we verschillende activiteiten

Het is belangrijk om zoveel mogelijk ouders aan te trekken tot het comité want zoals het spreekwoord luidt: ‘vele handen maken lichter werk’