LEERLINGENBEGELEIDING

De leerlingenbegeleiders focussen zich op de volgende domeinen:

  • Onderwijsloopbaan
  • Leren en studeren
  • Psychisch en sociaal functioneren
  • Preventieve gezondheidszorg

Daarnaast bieden ze als vertrouwenspersonen een luisterend oor aan de leerlingen die daar nood aan hebben. Ze hebben een belangrijke brugfunctie tussen leerling-leraar of leerling-ouders.

Verder organiseren zij verschillende activiteiten, variërend van huiswerkbegeleiding tot sport.

Met de steun van het hele team en van externe organisaties creëren onze leerlingenbegeleiders een omgeving waarin leerlingen zonder zorgen kunnen bijleren en zich goed in hun vel voelen.