Externe partners

CLB

Het CLB werkt schoolnabij maar toch onafhankelijk. Het is een veilige plek waar je in vertrouwen terecht kan met je vragen en problemen. Artsen, maatschappelijk werkers, opvoedkundigen, psychologen,verpleegkundigen en intercultureel bemiddelaars werken er samen. Het welzijn van de leerling staat steeds centraal. Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen op ons beroep doen. Alle tussenkomsten van het CLB zijn gratis. U bent vrij om van CLB-begeleiding gebruik te maken. Sommige opdrachten van het CLB zijn echter verplicht: medische onderzoeken en opvolging van vaccinaties, ontwikkeling, maatregelen bij besmettelijke ziekten, tussenkomsten bij spijbelen.

Onze school werkt samen met VCLB De Wissel Antwerpen – Campus Oost.
Campus Oost is gevestigd in Deurne.
Vestigingscoördinator: Sabine Melis

Campus Oost
Hallershofstraat 7
2100 Deurne
Tel: 03 637 50 60
Fax: 03 637 50 69
Website: www.vrijclb.be

NOA

Netwerk Ondersteuners Antwerpen, kortweg NOA, is een ondersteuningsnetwerk voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die les volgen in het gewone onderwijs. Onze multidisciplinaire teams gaan samen met de scholen regulier onderwijs aan de slag om de leerling, de leerkrachten en de schoolteams te ondersteunen op het pad naar inclusie.

NOA, voluit Netwerk Ondersteuners Antwerpen, maakt inclusief onderwijs voor elk kind mogelijk en ging op 1 september 2018 van start. NOA is een professioneel samenwerkingsverband tussen zorgexperts uit het buitengewoon onderwijs en scholen uit het regulier (gewoon) onderwijs. De samenwerking is gericht op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De zorgexperts zijn meer dan 350 professionals – kinesisten, psychologen, logopedisten, orthopedagogen, ergotherapeuten en leerkrachten buitengewoon onderwijs – uit de provincie Antwerpen en aangrenzende gemeenten. Voorheen waren zij verbonden aan vijf verschillende ondersteuningsnetwerken, te weten De Leerexpert, De Kempen, Fluxus, Impuls en Prisma+. Per 1 september 2018 werken ze allemaal samen in een overkoepelende organisatie: het Netwerk Ondersteuners Antwerpen, kortweg NOA. Hierdoor kunnen een 400-tal basisscholen, secundaire scholen en centra voor leerlingenbegeleiding uit de provincie Antwerpen en aangrenzende gemeenten nu op 1 adres terecht voor het realiseren van meer inclusief onderwijs!

https://www.noahelpt.be/

EXPANT 24

In een inclusieve samenleving vinden we het belangrijk om elke leerling een eigen plek te geven waar hij of zij in alle rust en vertrouwen kan groeien. Het ontplooien van talenten en mogelijkheden gaat bij iedereen gepaard met uitdagingen. Soms zijn deze zo complex dat er nood is aan extra ondersteuning, hulpmiddelen of gewoon iemand die vanuit een andere bril naar de situatie kijkt.

ExpAnt24 is een hecht team van enthousiaste, warme experten. We hebben jarenlange ervaring met de specifieke groep van leerlingen met verstandelijke beperkingen (Type 2) en/of (neuro)motorische problemen (Type 4) in het gewoon onderwijs. Als kleinschalig en flexibel team staan we graag dicht bij de dagelijkse realiteit. Onze thuisbasis is dan ook niet toevallig gekozen: onze scholen buitengewoon onderwijs. Die nabijheid ervaren we als een grote meerwaarde om onze expertise verder uit te bouwen en de voeling met het werkveld en de doelgroep te behouden. We gaan voor een laagdrempelige werking waarbij we vlot bereikbaar en aanspreekbaar zijn.

Elke dag opnieuw streven we ernaar om een betrouwbare partner te zijn. We komen naar jullie toe om actief te luisteren naar alle experten ter plaatse: (zorg)leerkrachten, CLB, ouders en de leerling. Vervolgens kijken we samen waar onze expertise ingezet kan worden om het welbevinden van de leerling op school te maximaliseren. In nauw overleg komen we tot een persoonlijk traject. Dit kan gaan om een kortlopend adviestraject, een langdurige leerlingenbegeleiding of een teamgerichte ondersteuning. We willen alle betrokkenen uitdagen de kracht in zichzelf, hun klas en de school te ontdekken. ExpAnt24 kiest daarbij resoluut voor een totaalbenadering. Door het welbevinden centraal te stellen, bouwen we stap voor stap aan zelfvertrouwen en verbinding.

Mail: info@expant24.be
TJALKSTRAAT 11, 2030 ANTWERPEN
Website: www.expant24.be